zaproszenie

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że w związku z dużym zainteresowaniem uczestników ubiegłoroczną konferencją, zdecydowaliśmy się na organizację kolejnej jej edycji.

Zapraszam do udziału, już w trzeciej konferencji

BYDGOSKIE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE,

która odbędzie się w dniach 14-15 października. Tym razem stacjonarnie w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy.

Konferencja skierowana jest do pracowników oddziałów neonatologicznych wszystkich stopni referencyjności oraz do pracowników innych oddziałów i poradni, w której leczone są noworodki. Podejmowane będą praktyczne tematy, istotne w codziennej pracy z noworodkami. Zamiarem organizatorów jest skupienie się na usystematyzowaniu zagadnień ważnych w codziennej pracy, na podaniu praktycznych algorytmów postępowania. Wykładowcami będę doświadczeni klinicyści.
Tym razem skupimy się na następujących zagadnieniach:
Neonatologia w pandemii COVID-19
Płodowe ograniczenie wzrastania
Szczepienia
Opieka ambulatoryjna nad noworodkiem urodzonym istotnie przedwcześnie
Zakażenia w perinatologii
Zaplanowaliśmy również niespodziankę – wykład specjalny.

Odbędzie się także sesja, w której uczestnicy zaprezentują swoje przypadki. Zapraszam do zgłaszania streszczeń. Szczegóły poniżej.

Serdecznie zapraszam do udziału,
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Kierownik naukowy konferencji
Kierownik Kliniki Neonatologii
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy
Kierownik Katedry Neonatologii
Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

informacje

PATRONATY:

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Prezes Polskiego
Towarzystwa Neonatologicznego
dr n. med. Marek Bronisz
Bydgoska Izba Lekarska
Okręgowa Rada Lekarska
prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy

prof. dr hab. Andrzej Sokala
Rektor UMK

dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
w Bydgoszczy

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

tel. +48 22 642 09 40

e-mail: biuro@medius.com.pl

KONFERENCJA ONLINE

Streaming odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*.
Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu do webinarium.

*NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz YandexseminariumStreaming

TERMIN KONFERENCJI

14-15 października 2022 r.

MIEJSCE KONFERENCJI
Holiday Inn w Bydgoszczy

ul.Grodzka 36
85-109 Bydgoszcz
+48 52 347 70 00
+48 52 347 70 01
reservations@holiday.hgb.com.pl
https://holiday.hgb.com.pl/

Uczestnicy otrzymają należną ilość punktów edukacyjnych.

NOCLEGI

Koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W sprawie rezerwacji noclegów należy kontaktować się bezpośrednio z recepcjami hoteli.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • 250 zł* do 30 września
 • 350 zł* po 30 września

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • udział w sesjach naukowych
 • wstęp na wystawę firm sponsorujących
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • poczętunek

* ceny zawierają podatek VAT

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.
W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej przez uczestnika, zrezygnuje on z udziału w konferencji wtedy Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Program

Patronat:
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownictwo naukowe:
dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

PIĄTEK, 14.10.2022 r.
11:45-12:00Powitanie
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
12:00- 14:25SESJA I Neonatologia w pandemii COVID-19
12:00-12:20Czego nauczyła nas neonatologów pandemia COVID-19?
12:20-12:40Zakażenie COVID-19 okiem immunologa
12:40-13:00COVID-19 u noworodków – jak chorują najmłodsi?
13:00-13:20Noworodki matek SARS-CoV-2-pozytywnych – doświadczenia własne
13:20-13:40Patologia łożyska u pacjentek SARS-CoV-2 pozytywnych
13:40-13:50Dyskusja
13:50-14:25Lunch
14:25-16:35SESJA II Płodowe ograniczenie wzrastania
14:25-14:45Płodowe ograniczenie wzrastania
14:45-15:05Zmiany hemodynamiczne w FGR
15:05-15:25Problemy wczesne i późne noworodka z FGR
15:25-15:45Diagnostyka ultrasonograficzna u noworodka z FGR
15:45-16:05Wykład sponsorowany
16:05-16:25Opieka endokrynologiczna nad noworodkiem z FGR
16:25-16:35Dyskusja
16:35-16:55Przerwa kawowa
16:55-19:10SESJA III Szczepienia
16:55-17:15Szczepienia kobiet w ciąży – teraźniejszość i przyszłość
17:15-17:35Szczepienia wcześniaków na oddziale noworodkowym – na co zwrócić szczególną uwagę
17:35-17:55Realizacja szczepień u wcześniaka po wypisie ze szpitala – najczęstsze problemy
17:55-18:15Wykład sponsorowany
18:15-18:35Zaburzenia odporności u noworodka i szczepienia
18:35-18:55Szczepienia personelu oddziałów położniczych i noworodkowych – jak zrealizować w praktyce?
18:55-19:10Dyskusja
19:10-19:30Wykład specjalny
SOBOTA, 15.10.2022 r.
9:00-11:10SESJA IV Opieka ambulatoryjna nad noworodkiem urodzonym istotnie przedwcześnie
9:00-9:20Opieka nad noworodkiem urodzonym ekstremalnie przedwcześnie po wypisie ze szpitala – co nowego?
9:20-9:40Wentylacja domowa u dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną – doświadczenia własne
9:40-10:00Ambulatoryjna opieka chirurgiczna nad wcześniakiem
10:00-10:20Opieka hospicyjna nad wcześniakiem
10:20-10:40Wykład sponsorowany
10:40-11:00Gastrostomia, tracheostomia – kiedy konieczna
11:00-11:10Dyskusja
11:10-11:30Przerwa kawowa
11:30-14:00SESJA V Zakażenia w perinatologii
11:30-11:50Racjonalna antybiotykoterapia w położnictwie – doświadczenia własne
11:50-12:10Wykład sponsorowany
12:10-12:30Racjonalna antybiotykoterapia w neonatologii – doświadczenia własne
12:30-12:50Co nowego w diagnostyce zakażeń u noworodka?
12:50-13:10Diagnostyka i leczenie chorób wirusowych w ciąży
13:10-13:30Jak ograniczyć niepotrzebną antybiotykoterapię – rola mikrobiologa szpitalnego
13:30-13:50Sytuacja mikrobiologiczna w oddziale intensywnej terapii noworodka – jak ją monitorować i jakie to ma znaczenie?
13:50-14:00Dyskusja
14:00-14:20Przerwa kawowa
14:20-15:50SESJA VI Sesja przypadków
(10 minut prezentacja przypadku + 5 minut dyskusja)
15:50-16:00Ogłoszenie laureata najlepszego przypadku
16:00Zakończenie konferencji
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Partnerzy

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „BSN2022”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana. W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, później niż 7 dni przed ich terminem Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

rejestracja streszczeń

Szanowni Państwo,
W trakcie konferencji odbędzie się sesja, w której zostaną zaprezentowane zgłoszone przez uczestników przypadki. Zachęcamy do zgłaszania streszczeń.
W trakcie rejestracji streszczenia przypadku zostaniecie Państwo poproszeni o podanie:

 1. Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail i nr telefonu osoby zgłaszającej streszczenie
 2. Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail i nr telefonu osoby prezentującej
 3. Tytułu pracy
 4. Współautorów i ich afiliacji
 5. Treści opisu o długości max. 2.000 znaków

Termin rejestracji streszczeń do 15 września 2022 r. poprzez poniższy formularz.
Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia odbędzie się do 30 września 2022 r.
Autorzy zakwalifikowanych prac zostaną zwolnieni z opłaty rejestracyjnej za konferencję.


biuro organizacyjne

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa

tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

WOJCIECH BLOCH
Dyrektor zarządzający
tel. 608-680-923
wojciech.bloch@medius.com.pl

EWELINA MISZCZUK
Key Account Manager
tel. 694-263-969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl