zaproszenie

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że w związku z dużym zainteresowaniem uczestników ubiegłoroczną konferencją, zdecydowaliśmy się na organizację kolejnej jej edycji.

Zapraszam do udziału, już w trzeciej konferencji

BYDGOSKIE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE,

która odbędzie się w dniach 14-15 października. Tym razem stacjonarnie w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy.

Konferencja skierowana jest do pracowników oddziałów neonatologicznych wszystkich stopni referencyjności oraz do pracowników innych oddziałów i poradni, w której leczone są noworodki. Podejmowane będą praktyczne tematy, istotne w codziennej pracy z noworodkami. Zamiarem organizatorów jest skupienie się na usystematyzowaniu zagadnień ważnych w codziennej pracy, na podaniu praktycznych algorytmów postępowania. Wykładowcami będę doświadczeni klinicyści.
Tym razem skupimy się na następujących zagadnieniach:
Neonatologia w pandemii COVID-19
Płodowe ograniczenie wzrastania
Szczepienia
Opieka ambulatoryjna nad noworodkiem urodzonym istotnie przedwcześnie
Zakażenia w perinatologii
Zaplanowaliśmy również niespodziankę – wykład specjalny.

Odbędzie się także sesja, w której uczestnicy zaprezentują swoje przypadki. Zapraszam do zgłaszania streszczeń. Szczegóły poniżej.

Serdecznie zapraszam do udziału,
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Kierownik naukowy konferencji
Kierownik Kliniki Neonatologii
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy
Kierownik Katedry Neonatologii
Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

informacje

PATRONATY:

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
Prezes Polskiego
Towarzystwa Neonatologicznego

Rafał Bruski
Prezydent Bydgoszczy

Prezydium Bydgoskiej Izby Lekarskiej

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy

prof. dr hab. Andrzej Sokala
Rektor UMK

dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
w Bydgoszczy

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

tel. +48 22 642 09 40

e-mail: biuro@medius.com.pl

KONFERENCJA ONLINE

Streaming odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*.
Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu do webinarium.

*NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz YandexseminariumStreaming

TERMIN KONFERENCJI

14-15 października 2022 r.

MIEJSCE KONFERENCJI
Holiday Inn w Bydgoszczy

ul.Grodzka 36
85-109 Bydgoszcz
+48 52 347 70 00
+48 52 347 70 01
reservations@holiday.hgb.com.pl
https://holiday.hgb.com.pl/

Uczestnicy otrzymają należną ilość punktów edukacyjnych.

NOCLEGI

Koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W sprawie rezerwacji noclegów należy kontaktować się bezpośrednio z recepcjami hoteli.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • 250 zł* do 30 września
 • 350 zł* po 30 września

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • udział w sesjach naukowych
 • wstęp na wystawę firm sponsorujących
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • poczętunek

* ceny zawierają podatek VAT

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.
W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej przez uczestnika, zrezygnuje on z udziału w konferencji wtedy Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Od 20 lat Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii. Ponadto konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz członek Rady Naukowej IPCZD. Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii i chorób płuc. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalista chorób dziecięcych i chorób zakaźnych
Dr hab. n. med. Renata Bokiniec
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii. Od 2018 r. kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 20 lat wykonuje badania ultrasonograficzne, od 19 lat − badania echokardiograficzne u noworodków. Rzetelne podstawy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej zdobywała w czasie staży w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka Królewskiego Szpitala Hammersmith w Londynie, w szpitalu Orange County i UCLA w Los Angeles, a następnie w Polsce, pod okiem wybitnych nauczycieli: prof. Ewy Helwich, prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel oraz dra Wojciecha Mądrego. W 2002 r. otrzymała Certyfikat z Zakresu Ultrasonografii Pediatrycznej przyznawany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Jest przewodniczącą Sekcji Neonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, organizatorką wielu kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej.
Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP
Pediatra i neonatolog, kierownik II Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego (PTN). Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek NLS Science and Education Committee i współautor europejskich wytycznych ERC NLS. Współautor rekomendacji PTN. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni drugą kadencję funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology). Teaching Officer w European School of Neonatology. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej optymalizacji opieki nad noworodkiem.
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pediatra i neonatolog z 48-letnim stażem pracy w neonatologii. Studia Medyczne ukończyła w 1972 roku w Akademii Medycznej w Poznaniu .W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w latach 2000-2018 kierowała Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. W latach 2011-2019 pełniła funkcje Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z inspiracji prof. dr hab. n. med. M. K. Borszewskiej- Kornackiej, jako prezesa PTN, powstały dotychczas trzy edycje Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie Neonatologii, w województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność społeczna związana była przez wiele lat z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci. Jest koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej organizacji Children's Medical Care Foundation. W 2012 roku powołała stowarzyszenie Koalicja dla Wcześniaka - forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Koalicja w 2019 roku uzyskała statut fundacji, a w 2020 roku stała się członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ).
Dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko,
Absolwentka wydziału lekarskiego PAM w Szczecinie. W 2001 r. Obroniła rozprawę doktorską z wyróżnieniem summa cum laude, pt. „Trwała i przejściowa niedoczynność tarczycy rozpoznawana w wyniku badań przesiewowych u dzieci urodzonych na terenie Pomorza Zachodniego w okresie od 1.01.1992 r. do 31.01.2001 r.”, w 2014 r. rozprawę habilitacyjną pt. „Ocena przydatności mikrodializy do monitorowania wybranych parametrów gospodarki węglowodanowej i lipidowej u dzieci i młodzieży z otyłością prostą oraz cukrzycą typu 1 i typu 2”. Posiada specjalizacje z pediatrii, I go i II go stopnia, z endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Od 1993 r. pracuje w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w Szczecinie, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2002 r. adiunkta. Od 2005 r. sprawuje nadzór nad dziećmi ze schorzeniami endokrynologicznymi i diabetologicznymi w macierzystej Klinice. Jest kierownikiem 9 specjalizacji oraz promotorem 3 ukończonych doktoratów i 5 w trakcie realizacji. Opublikowała łącznie opnad 110 prac pełnotekstowych o wartości IF 62. Jest wykonawcą lub współwykonawcą 4 grantów KBN i jednego we współpracy z Kliniką w Sztokholmie. W 2008 roku otrzymała I nagrodę Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego za współautorstwo najlepszej pracy klinicznej opublikowanej w 2007 r., w The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Jest współautorką rozdziału „Fizjologiczne mechanizmy regulujące procesy wzrastania”podręczniku „Endokrynologia Kliniczna”, pod red. A. Milewicza, Wrocław, PTE, 2012. Prodziekan Wydziału Lekarsko Stomatologicznego PUM ds. Studentów Anglojęzycznych od roku 2016-2021. Od 2009 r. jest sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, od 2007 r. sekretarzem Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, od 2015 roku członkini Zarządu. Dr E. Petriczko bierze udział w misjach charytatywnych od 2017 roku, w Tanzanii, Kamerunie, Kenii i Kazachstanie.
Dr n. med. Ilona Małecka
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrotwotnej UM w Poznaniu. Pracuje także w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz Poradni Konsultacyjnej ds Szczepień Ochronnych SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Edukuje rodziców małych pacjentów na swoim profilu na instagramie: dr_ilonamalecka
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
Katedra i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Ukończyła Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytetu) w Katowi-cach, jest specjalistą pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego. Wiele lat pracowała jako Kierownik Oddziału Neonatologii w Katedrze Położnictwa i Rozrodczości a następnie Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu. Od 2012r. jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Kli-nicznym we Wrocławiu. Główne zainteresowania kliniczne i naukowe - opieka okołoporodowa, naturalne żywienie noworodków i niemowląt z uwzględnieniem pacjentów leczonych w OITN, zmienność składu mleka kobiecego w zależności od perinatalnych matczynych czynników ryzyka (poród przedwczesny, nadciśnienie, cukrzyca) oraz czasu trwania laktacji, niewydolność oddechowa i konieczność leczenia w OITN noworodków pocho-dzących z ciąż mnogich, nieinwazyjne metody wentylacji oraz diagnostyka zakażeń wewnątrzmacicznych z grupy TORCH. Autorka i współautorka 274 opublikowanych prac, redaktor 5 monografii, w tym 2 podręczników Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych do 2021r, członek Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka Kobiecego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzy-stwa Pediatrycznego. Nagrodzona Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego 2016r, Srebrnym Krzyżem Za-sługi Prezydenta RP 2016r, Złotym Medalem za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczposoplitej oraz wyróż-niona przez Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia 2019r.
Dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Kierownik naukowy konferencji. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Neonatologii CM UMK Lekarz pediatra, specjalista neonatolog i specjalista epidemiolog. Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Dr n. med. Przemysław Gałązka
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. dr Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od wielu lat nauczyciel akademicki, aktualnie Adiunkt na Wydziale Lekarskim CM UMK w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół wykorzystania zaawansowanych procedur małoinwazyjnych do korekcji złożonych wad wrodzonych u noworodków. Od wielu lat konsultant w zakresie chirurgii noworodka dla Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka, a aktualnie Kliniki Neonatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Od 2017 roku jest wykładowcą w zakresie "wad dróg oddechowych" podczas kursów specjalizacyjnych CMKP, prowadzonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw chirurgii dziecięcej, m. in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons oraz Pediatric Colorectal Club.

Program

Patronat:
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownictwo naukowe:
dr hab. n. med. Tomasz Gotlib

PIĄTEK, 14.10.2022 r.
11:30-11:40Powitanie
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
11:40-14:10SESJA I Neonatologia w pandemii COVID-19
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, dr Arleta Zajączkowska-Sadlok
11:40-12:00Czego nauczyła nas neonatologów pandemia COVID-19?
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii
12:00-12:20Noworodki matek SARS-CoV-2-pozytywnych – doświadczenia własne
dr Agnieszka Gąsiorek/dr Arleta Zajączkowska-Sadlok
12:20-12:40Czy pandemia COVID-19 miała wpływ na żywienie noworodków i niemowląt?
prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
12:40-13:00Czy ŻP wcześniaków preparatami gotowymi to dobre rozwiązanie?
dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
13:00-13:20Terapia wysokoprzepływowa dziś i jutro
dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UMP
Dutchmed
13:20-13:40Optymalne nawilżanie – jak jest istotne w ramach różnych form wsparcia oddechowego u noworodków
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Fischer&Paykel
13:40-14:00Kontrola objętości oddechowej w resuscytacji noworodka. Jak uniknąć urazu objętościowego płuc w pierwszej dobie życia?
dr Wojciech Sojka
NZ Techno
14:00-14:10Dyskusja
14:10-14:50Lunch
14:50-17:00SESJA II Płodowe ograniczenie wzrastania
Prowadzący: dr hab. n. med. Renata Bokiniec, prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski
14:50-15:10Płodowe ograniczenie wzrastania
prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski
15:10-15:30Zmiany hemodynamiczne w FGR
prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel
15:30-15:50Noworodek z FGR
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
15:50-16:10Diagnostyka ultrasonograficzna u noworodka z FGR
dr hab. n. med. Renata Bokiniec
16:10-16:30Opieka endokrynologiczna nad dzieckiem z FGR
dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko
16:30-16:50Wartość prognostyczna USG płuc u dzieci urodzonych przedwcześnie
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Chiesi
16:50-17:00Dyskusja
17:00-17:20Przerwa kawowa
17:20-19:35SESJA III Szczepienia
17:20-17:40Szczepienia kobiet w ciąży – teraźniejszość i przyszłość
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Sanofi
17:40-18:00Realizacja szczepień u wcześniaka – najczęstsze problemy
dr n. med. Ilona Małecka
18:00-18:20Szczepienie przeciwko meningokokom
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
GSK
18:20-18:40Co nowego w aspekcie zakażeń wirusem RS?
prof. dr. hab. n. med. Jan Mazela
Sanofi
18:40-19:25Zakażenia wirusem RS – jaki to problem?
Moderator: dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii,
prof. dr. hab. n. med. Jan Mazela,
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki,
dr n. med. Ilona Małecka
Sanofi
19:25-19:35Dyskusja
19:35-19:55Wykład specjalny o pomocy ukraińskim noworodkom
prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
SOBOTA, 15.10.2022 r.
9:00-11:10SESJA IV Opieka ambulatoryjna nad noworodkiem urodzonym istotnie przedwcześnie
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta
9:00-9:20Opieka nad noworodkiem urodzonym ekstremalnie przedwcześnie po wypisie ze szpitala – co nowego?
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii
9:20-9:40Problemy związane z żywieniem noworodka urodzonego istotnie przedwcześnie po wypisie ze szpitala
prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta
9:40-10:00Wentylacja domowa u dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną – doświadczenia własne
dr n. med. Zbigniew Szkulmowski
10:00-10:20Ambulatoryjna opieka chirurgiczna nad wcześniakiem
dr n. med. Przemysław Gałązka
10:20-10:40Opieka hospicyjna nad wcześniakiem
dr n. med. Magdalena Chrzanowska
10:40-11:00Gastrostomia, tracheostomia – kiedy konieczna, opinia anestezjologa
dr n. med. Maciej Cetler
11:00-11:10Dyskusja
11:10-11:30Przerwa kawowa
11:30-13:35SESJA V Zakażenia w perinatologii
Prowadzący: dr n. med. Joanna Kubiak-Pulkowska, dr n. med. Joanna Seliga-Siwecka
11:30-11:50Racjonalna antybiotykoterapia w położnictwie – doświadczenia własne
dr n. med. Maciej Socha
11:50-12:10Zakażenia w oddziale neonatologii – doświadczenia własne
dr Ewa Chodakowska Toruń
12:10-12:30Racjonalna antybiotykoterapia w neonatologii – co mówią aktualne wytyczne?
dr n. med. Joanna Seliga-Siwecka
12:30-12:50Czynniki etiologiczne zakażeń krwi u noworodka
mgr Katarzyna Muszyńska
12:50-13:10Jak ograniczyć niepotrzebną antybiotykoterapię – rola mikrobiologa szpitalnego
dr n. med. Joanna Kubiak-Pulkowska
13:10-13:25Wsparcie żywieniowe w zapobieganiu zakażeniom
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Nestle
13:25-13:35Dyskusja
13:35-13:50Przerwa kawowa
13:50-15:30SESJA VI Sesja przypadków
Prowadzący: dr Iga Rupniak, dr Arleta Zajączkowska-Sadlok, dr n. med. Przemysław Gałązka, dr Filip Racinowski
13:50-14:00Zmiany skórne u noworodka kluczem do diagnozy tajemniczej choroby matki
Marta Buraczewska
14:00-14:10Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Human Parechovirus u 10-cio dniowego noworodka
Paweł Gałecki
14:10-14:20Przewlekłe zaparcia u dziecka mamy COVID(+)
Izabela Cendal
14:20-14:30Nieprawidłowości w badaniach USG jamy brzusznej, ośrodkowego układu nerwowego i w echokardiografii stwierdzane u noworodków matek z SARS-COV-2 w ciąży
Paweł Gałecki
14:30-14:40Histiocytoza komórek Langerhansa – rozpoznanie postawione w toku diagnostyki zmian skórnych u noworodków
Aleksandra Pietrzyk
14:40-14:50Ostra niewydolność wątroby u noworodka matki chorującej na COVID-19 i leczonej paracetamolem w trakcie ciąży
Joanna Bothur-Nowacka
14:50-15:00Złamanie kości czaszki spowodowane urazem porodowym - opis przypadku
Agnieszka Witulska-Alagoz
15:00-15:10Gastrostomia u noworodków i niemowląt – nadzieja na poprawę komfortu życia czy początek niekończących się kłopotów?
Julita Latka-Grot
15:10-15:20Niedotlenienie okołoporodowe jako „maska” wrodzonych zespołów genetycznych – seria przypadków
Karolina Karcz
15:20-15:30Ogłoszenie laureata najlepszego przypadku
15:30Zakończenie konferencji
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Partnerzy główni

Partnerzy

Partnerzy

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „BSN2022”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana. W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, później niż 7 dni przed ich terminem Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

rejestracja streszczeń

Szanowni Państwo, W trakcie konferencji odbędzie się sesja, w której zostaną zaprezentowane zgłoszone przez uczestników przypadki. Zachęcamy do zgłaszania streszczeń. W trakcie rejestracji streszczenia przypadku zostaniecie Państwo poproszeni o podanie:
 1. Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail i nr telefonu osoby zgłaszającej streszczenie
 2. Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail i nr telefonu osoby prezentującej
 3. Tytułu pracy
 4. Współautorów i ich afiliacji
 5. Treści opisu o długości max. 2.000 znaków
Termin rejestracji streszczeń do 15 września 2022 r. poprzez poniższy formularz. Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia odbędzie się do 30 września 2022 r. Autorzy zakwalifikowanych prac zostaną zwolnieni z opłaty rejestracyjnej za konferencję.  

TERMIN REJESTROWANIA STRESZCZEŃ MINĄŁ.

biuro organizacyjne

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa

tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

WOJCIECH BLOCH
Dyrektor zarządzający
tel. 608-680-923
wojciech.bloch@medius.com.pl

EWELINA MISZCZUK
Key Account Manager
tel. 694-263-969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl